Członkowie

Obecnie PIŻE zrzesza blisko 90 firm działających na rynku żywności ekologicznej, w tym rolników, przetwórców, producentów,
firmy zajmujące się hurtową i detaliczną sprzedażą produktów bio oraz podmioty odpowiedzialne za eko certyfikację.

Członkami PIŻE mogą zostać następujące podmioty:

  • jednostki certyfikujące – warunkiem przyjęcia jest deklarowanie co najmniej 51% przychodów z certyfikatów ekologicznych
  • rolnicy ekologiczni – prowadzący gospodarstwo w 100% ekologiczne (dopuszczalne jest posiadanie części gospodarstwa w okresie konwersji)
  • przetwórcy i konfekcjonerzy żywności ekologicznej – warunkiem przyjęcia jest deklarowanie co najmniej 51% przychodów z żywności ekologicznej za ubiegły rok kalendarzowy
  • dystrybutorzy żywności ekologicznej – warunkiem przyjęcia jest deklarowanie co najmniej 51% przychodów z żywności ekologicznej za ubiegły rok kalendarzowy
  • sklepy ekologiczne (stacjonarne i internetowe) – warunkiem przyjęcia jest deklarowanie co najmniej 51% przychodów z żywności ekologicznej za ubiegły rok kalendarzowy.

Warunkiem członkostwa jest kwartalna wpłata składki członkowskiej w wysokości 400 zł, (tj. 133 zł miesięcznie), do 10. dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał.

Przyłączając się do Polskiej Izby Żywności Ekologicznej przyczynisz się do zmiany stylu życia polskiego społeczeństwa i propagowania zdrowych nawyków żywieniowych oraz zrównoważonego rolnictwa. Udział w programach i kampaniach promocyjnych da Twojej firmie możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie rozwijania rynku produktów ekologicznych i budowania jego znaczenia dla polskiej gospodarki.

Dlaczego warto dołączyć do Polskiej Izby Żywności Ekologicznej?

  • bo PIŻE jest największą i najsilniejszą reprezentacją sektora eko
  • bo rynek żywności ekologicznej wymaga działań prowadzonych wspólnie w grupie
  • bo zyskujesz możliwość współtworzenia projektów i kampanii promujących żywność ekologiczną i rozwijania polskiego rynku bio produktów

W celu przystąpienia do Izby należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wysłać jego skan na adres: biuro@pize.info.pl, a oryginał pocztą na adres siedziby biura PIŻE: ul. Kickiego 1/lokal U4, 04-373 Warszawa.

Materiały do pobrania