O nas

UE

Misja i cele PIŻE

Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE) jest organizacją sektorową, zrzeszającą rolników, producentów, przetwórców i sprzedawców branży certyfikowanej żywności ekologicznej. Naszą misją jest propagowanie zrównoważonego stylu życia i szeroka edukacja społeczeństwa na temat walorów zdrowotnych produktów ekologicznych oraz sposobu uprawy, hodowli i przetwórstwa bio żywności. Chcemy propagować wiedzę na temat certyfikacji produktów ekologicznych symbolem „euro liścia” i korzyści, jakie niesie eko certyfikat dla konsumentów, wyróżniając produkty bio od konwencjonalnych. Nasza działalność wspiera i promuje polskie rolnictwo i przestawianie gospodarstw rolnych z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną.

Jako reprezentant środowiska certyfikowanej żywności ekologicznej, jesteśmy partnerem dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych resortów. Opiniujemy projekty legislacyjne dotyczące bio żywności i lobbujemy na rzecz jak najszerszego wprowadzania eko produktów do szkół i przedszkoli oraz innych placówek publicznych. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom edukacyjno-promocyjnym chcemy propagować modę na eko produkty i rozwijać polski rynek bio żywności i zrównoważonego rolnictwa.

Struktura PIŻE

Zarząd Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

Rada Polskiej Izby Żywności Ekologicznej