I Kongres Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

I KONGRES POLSKIEJ IZBY ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ –
Strategia promocji żywności ekologicznej w Polsce
Termin – 22 marca 2019, piątek, godz. 10:00
Miejsce – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, ul. Wspólna 30, sala Wzorcownia
PROGRAM KONGRESU

10-10:30 – rejestracja gości i kawa
10:30 -13:00 – pierwszy panel dyskusyjny

1. 10:30 – 11:00 Sklep 100% eko
Jak prowadzić Sklep ekologiczny, doświadczenia z Włoch
Proponowany Panelista: Sławomir Chłoń

2. 10:30 – 11:00 Minister Rolnictwa lub jego zastępca – plany ministerstwa i wspracie dla rolnictwa ekologicznego

3. 11:00 – 11:30 Dofinansowania z Ministerstwa
Panelista – Michał Rzytki

4. 11:30 – 13:00 Otwarta dyskusja w podziale na grupy/komisje, ustalenie celów i strategii na kolejne lata; proponowane tematy:
Jak zwiększyć liczbę upraw ekologicznych w Polsce
Jak wypromować w społeczeństwie wiedzę o ekologii
Jak zwiększyć sprzedaż ekologicznej żywności w Polsce
Pozostałości pestycydów – wypracowanie stanowiska PIŻE na ten temat
Szkoły i żywienie zbiorowe – szanse i zagrożenia
*** zaproponowane tematy mogą ulec zmianie. Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby poruszyć inne tematy prosimy o kontakt i zaproponowanie nowych zagadnień mailowo do dnia 1 marca na adres: biuro@pize.info.pl
13 – 14 – lunch
14 – 17 – drugi panel – Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej – tylko dla członków PIŻE

1. 14:00 – 14:30 – omówienie dotychczasowych działań Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
Prowadzący – Krystyna Radkowska

2. 14:30 – 15:00 – omówienie planów na rok 2019
Prowadzący – Krystyna Radkowska

3. 15:00 – 16:00 – wspólne omówienie strategii i wyników spotkań w grupach, ustalenie celów krótko i długofalowych PIŻE
Prowadzący – Krystyna Radkowska i Sylwester Strużyna

16:00-16:30 przerwa kawowa i ciasto

4. 16:00 – 17:00 – wybory do Rady PIŻE i wyniki wyborów
Prowadzący – Krystyna Radkowska i Sylwester Strużyna

5. 17.00 – 17:30 – spotkanie nowej Rady PIŻE i wybory do Zarządu
6. 17:30 – 18:00 – spotkanie nowego Zarządu PIŻE i pierwsze ustalenia nowego zarządu

Prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 1 marca mailowo na adres: biuro@pize.info.pl.
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Udział w kongresie dla członków PIŻE jest bezpłatny.
W trakcie całego dnia będzie możliwość zaprezentowania (a co za tym idzie skosztowania) produktów Członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Chętne firmy serdecznie proszę o przesłanie informacji o produktach, które chciałyby zaprezentować w trakcie konferencji na maila: biuro@pize.info.pl do dnia 5 marca 2019 roku.