I Kongres Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

I KONGRES POLSKIEJ IZBY ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ –

Strategia promocji żywności ekologicznej w Polsce

Termin – 22 marca 2019, piątek, godz. 10:00

Miejsce – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, ul. Wspólna 30, sala Wzorcownia

PROGRAM KONGRESU

10:00-10:30 – rejestracja gości i kawa

10:30 -13:00 – pierwszy panel dyskusyjny

1. 10:30-10:45 Minister Rolnictwa lub jego zastępca – plany ministerstwa i wspracie dla rolnictwa ekologicznego

2. 10:45-11:00 projekty  Ministerstwa skierowane do dzieci
Panelista: Michał Rzytki- Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności

3. 11:00- 11:30 Sklep 100% eko
Jak prowadzić Sklep ekologiczny, doświadczenia z Włoch i Polski
Panelista: Sławomir Chłoń- Członek Rady PIŻE, Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia

4. 11:30-11:45 Pierwsze w Polsce targi tylko BIO. Nowe spojrzenie, nowe możliwości, nowe perspektywy – Warsaw BIOEXPO.
Panelista: Agata Szczepaniak, Katarzyna Drobińska- Ptak Warsaw Expo

5. 11:45-13:00 Otwarta dyskusja w podziale na grupy/komisje, ustalenie celów i strategii na kolejne lata; proponowane tematy:
Jak zwiększyć liczbę upraw ekologicznych w Polsce?
Jak wypromować w społeczeństwie wiedzę o ekologii?
Jak zwiększyć sprzedaż ekologicznej żywności w Polsce?
Pozostałości pestycydów – wypracowanie stanowiska PIŻE na ten temat
Szkoły i żywienie zbiorowe – szanse i zagrożenia
Jak przekonać polskich przetwórców do produkcji ekologicznej?

*** zaproponowane tematy mogą ulec zmianie. Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby poruszyć inne tematy prosimy o kontakt i zaproponowanie nowych zagadnień mailowo do dnia 1 marca na adres: biuro@pize.info.pl

Koniec części otwartej kongresu

13:00 – 17:00 – drugi panel – Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej – tylko dla członków PIŻE

13:00-14:00- Lunch
1. 14:00 – 14:15 – omówienie dotychczasowych działań Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
Prowadzący – Krystyna Radkowska

2. 14:15 – 14:30 – omówienie planów na rok 2019
Prowadzący – Krystyna Radkowska

3. 14:30 – 15:30 – wspólne omówienie strategii i wyników spotkań w grupach, ustalenie celów krótko i długofalowych PIŻE
Prowadzący – Krystyna Radkowska i Sylwester Strużyna

4. 15:30 – 16:00 – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego PIŻE za 2018 rok i nad absolutorium
Prowadzący – Krystyna Radkowska i Sylwester Strużyna

5. 16.00-16:30- spotkanie Rady PIŻE i równoległe zarządu PIŻE

Prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 1 marca mailowo na adres: biuro@pize.info.pl.
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Udział w kongresie dla członków PIŻE jest bezpłatny.
W trakcie całego dnia będzie możliwość zaprezentowania (a co za tym idzie skosztowania) produktów Członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Chętne firmy serdecznie proszę o przesłanie informacji o produktach, które chciałyby zaprezentować w trakcie konferencji na maila: biuro@pize.info.pl do dnia 5 marca 2019 roku.