Podsumowanie projektu Jemy Eko

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem zrealizowała operację pt. „Jemy Eko”
Celem akcji było promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowych i praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych, w tym pod kątem krajowości i lokalności pochodzenia tych produktów. Cel ten przekładał się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe ekoprodukty.
Drugim głównym celem projektu  było zachęcanie rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Krótkie łańcuchy dostaw ekoproduktów w projekcie były prezentowane jako przedsięwzięcia ekoinnowacyjne organizacyjnie, warte zainteresowania i zaangażowania ze strony producentów i dystrybutorów żywności.

Grupy docelowe operacji:

 • Konsumenci żywności zainteresowani nabywaniem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne. Do grupy tej należą w szczególności osoby młode oraz rodzice zainteresowani zdrowym odżywianiem dzieci i członków swoich rodzin. Pod względem demograficznym są to w przeważającej mierze mieszkańcy miast, osoby wykształcone i korzystające z internetowych środków komunikacji. Ta grupa celowa obejmuje beneficjentów z obszaru całej Polski.
 • Producenci żywności (rolnicy), zarówno posiadający już atest produkcji metodami ekologicznymi, jak i będący w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolnicy w różnym stopniu zainteresowani podjęciem się produkcji żywności metodami ekologicznymi. Grupa docelowa obejmuje obszar całej Polski. Do grupy tej zaliczają się również przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw.

W ramach operacji zrealizowano następujące działania:

 • 3 stoiska wystawiennicze: 2 na targach żywności (targi Biocontracting w Nadarzynie 18-20.05.2018 i Natura Foods w Łodzi 12-14.10.2018 oraz stoisko podczas Narodowego Dnia Sportu 15.09.2018). Targi Biocontracting w Nadarzynie oraz Natura Foods w Łodzi  to największe wydarzenia targowe branży żywności ekologicznej w Polsce. Poprzez udział w obu targach dotarliśmy do rolników, przetwórców, producentów i stworzyliśmy sieć kontaktów, ułatwiając drogę ekologicznych produktów od ich wyprodukowania  aż do klienta detalicznego. Narodowy Dzień Sportu to wielkie wydarzenie, które skupiło wokół siebie ludzi, dla których zdrowie jest bardzo ważne, stąd była to świetna okazja by dotrzeć do odbiorcy ostatecznego. 80% odwiedzających piknik to rodziny z dziećmi deklarujące, że chcą się zdrowo odżywiać. Na stoisku akcji były również udzielane informacje dla rolników i dystrybutorów zainteresowanych rozwojem ekologicznych metod  produkcji i dystrybucji swoich produktów, w tym współpracą branżową oraz tworzeniem i udziałem w krótkich łańcuchach dostaw żywności.
 • 12 artykułów informacyjno-edukacyjnych, podzielonych na dwie grupy adresatów: konsumentów oraz producentów żywności. Opublikowaliśmy 12 artykułów tematycznych, które w sumie przeczytało ponad 3.000 osób na naszej stronie oraz kilkadziesiąt tysięcy na stronach promujących nasze treści. Powstały następujące artykuły:
 • Żywność ekologiczna czy konwencjonalna
 • Ekologiczne zakupy
 • Ekologiczne warzywa i owoce
 • Ekologiczny nabiał
 • Ekologiczne mięso
 • Wieś przyjazna dla życia, zdrowia i wypoczynku
 • Żywność ekologiczna w żywieniu dzieci
 • Produkcja ekologiczna a konwencjonalna – jaka różnica?
 • Przestawianie produkcji rolnej na metody ekologiczne – dlaczego warto
 • Ekologiczne łańcuchy dostaw – marketing przyszłości

Wszystkie artykuły dostępne są  w biurze prasowym https://jemyeko.com/media/

 • 3 foldery informacyjne dla 3 grup odbiorców: konsumentów, sklepów detalicznych oraz rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej. Foldery zostały rozdane podczas targów, w których uczestniczyliśmy w ramach projektu. Dodatkowo, członkowie PIŻE we własnym zakresie dystrybuowali foldery swoimi kanałami. Nasz partner KSOW  – Ekołan rozdawał foldery dla rolników w swoim regionie.
 • 2 filmy promujące żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję:
  • „Produkujemy eko” – film 7:43 min.,  informacyjny na temat żywności ekologicznej, emitowany w internecie na kanale YouTube oraz fanpage’u kampanii na Facebooku. Całkowita liczba wyświetleń: 5.902, link do filmu https://jemyeko.com/zobacz-film-o-produkcji-ekologicznej/
 • „Jemy eko – dzieci wiedzą lepiej” – spot o długości 1:42 min., emitowany w internecie na kanale YouTube oraz fanpage’u kampanii na Facebooku. Całkowita liczba wyświetleń 20.541. link do spotu https://jemyeko.com/dzieci-wiedza-co-dobre/
 • Kampania PR-owa w Internecie promująca żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję, w ramach której zrealizowano:
  • dystrybucję koszy z produktami ekologicznymi wraz z informacją o starcie kampanii do dziennikarzy i blogerów;
  • dystrybucję do mediów 6 informacji prasowych na temat żywności ekologicznej oraz rolnictwa ekologicznego;
  • przygotowanie 3 infografik wykorzystanych w artykułach na www, do postów na FB oraz w informacjach prasowych do mediów;
  • utworzenie fanpage’a kampanii na Facebooku i jego prowadzenie (zasilanie treścią tekstową, graficzną, video), moderacja, promocja;
 • Strona www.jemyeko.com, która pełniła kilka funkcji:
  • punktu informacyjnego  z artykułami, informacjami o żywności ekologicznej i bazą miejsc, w których można się w taką żywności zaopatrzyć
  • miejsca wymiany informacji między kontrahentami – producentami i odbiorcami żywności; na niej zbudowaliśmy możliwość zaczerpnięcia kontaktu i informacji

Efekty działań:

 • 3000 osób odwiedzających stoiska zostało poinformowanych w sposób bezpośredni w zakresie tematycznym objętym operacją;
 • opublikowano w Internecie 12 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat żywności ekologicznej
 • opracowano, wydano i rozdystrybuowano zainteresowanym osobom 3 foldery promocyjne w nakładzie 5 tys.;
 • wyprodukowano spot i film na temat certyfikowanych produktów ekologicznych (liczba emisji dla spotu 20.541., dla filmu 5.902);
 • 152.591 odbiorów kampanii promocyjnej w Internecie.